Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COR RUYS EN D. LOBO

Cor Ruys, deze gevierde acteur, dé geestige karakterspeler vroeger, bij „het Hofstadtooneel" een cabarettier ? Ja en zeer stellig. Afgescheiden nog van het feit dat hij bij „Nap" in het Centraal theater geéénacterd heeft, afgescheiden van zijne aardige Serenissimus-vertolking, van zijn vliegtuigentocht in een tooneelvliegtuig, waarin hij een zekeren prins voorstelde, is hij „cabarettier" in zijne imitaties van beroemde tooneelspelers.

Hij is beurtelings Willem Royaards, Louis Bouwmeester, Louis de Vries, Jan de Vos en hij i s als zij. Doe je je oogen dicht, dan zie je ze voor je. Houdt je ze open, dan zie je hunne gebaren, hunne eigenaardigheden, hun mimiek.

Op 'n kunstenaarsfeest zei één van hen : „Meneer van Ruys ik weet niet hoe u mij doet — je hebt weinig kijk op je zelf — maar u doet de andere collega's zóó goed na dat uwe imitatie van mij ook wel juist zal zijn." En wie weet of de bedoelde tooneelspeler daar niet zijn voordeel mee heeft gedaan.

Meestal laat Ruys zijne slachtoffers „Jantje zag eens pruimen hangen" declameeren.

In dit-verband noemen wij ook even D. Lobo, die zoo schitterend Verkade imiteerde en veel succes had met een aardig Falklandje, waarin hij gelegenheid had verschillende beroemde tooneelspelers, dieéén hunner begroeven, in eene lijkrede te imiteeren.

Sluiten