Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later streven : Hij had 'n leerling, 'n kind, dat maar niet begreep dat na 'n maatstreep 'n accent kwam. In z'n wanhoop pakte hij 't bij den arm, liep om de tafel en stampte op de 3 kwarts maat: 1 2 3 en op de vierkwarts 11234. En zóó kwam hij op z'n methode. Spoedig werd Dalcrose beroemd en er kwamen groote danseressen, componisten etc. bij hem ter school of eens kijken hoe die beroemde methode eigenlijk was. Zóó kwam daar ook 'n Poolsche prins, verder de nicht van ex-keizerin Eugenie, met wie ik zeer bevriend was en prof. Dr. Max Schillings, den componist van ,,das Hexenlied" en den beroemden Russischen componist Rachmanioff.

Toen ik nu twee Semesters bij Dalcrose was geweest, begon ik voor mij zelf te studeeren, want ik dacht aan het woord van Schiller : ,,Es bildet ein Talent sich in der Stille". •Nu zal ik u zeggen hoe ik ga dansen : Ik laat mij een muziekstuk voorspelen. Zoodra ik 't gehoord heb weet ik of 't me ligt of niet. Zoo ja, dan laat ik 't me nog tien maal voorspelen om mij er geheel in te leven. Dan opeerts, zie ik direct de beweging, de vereischte beweging, die 't muziekstuk opwekt, voor mijn geestesoog. Ik zie ook absoluut de kleur van 't costuum dat er bij past, want aan 'n toon zit vorm en voor mij ook kleur. Daarnaar kies ik mijn gewaad, dus naar de tint, die 't muziekstuk heeft. De innerlijke tint realiseert zich voor mij dus in 'n kleur, die ik z i e. Zoo dans ik — om fn eenvoudig voorbeeld te noemen — 'n treurmarsch van Chopin niet in 't vuurrood, maar in 't zwart.

Hierin wijk ik af van Dalcrose : Bij hem zouden wij alles in Grieksche tunica's dansen. Ik zoek bij den klassiekeri dans, o, volstrekt gee'n effectbejag, maar wel afwisseling door verschillende costuums. Dat costuum wil slechts aanduiden : 't Costuum laat iets z i e n, de beweging laat iets voelen en op 't gevoel komt 't bij elke kunstuiting aan.

Er zijn danseressen die geniaal willen doen en die zeggen dan : ,,Ik hoor muziek en dan dans ik direct". Dat is onzin, 'n Heel enkele maal kan dat gebeuren, maar in 't algemeen gaat 't zóó : — ik herhaal 't neg eens. Ik denk me in in 'n muziekstuk, dan komen klaar en spontaan de bewegingen. Ik zie dan de beweging vóór me. Een enkele maal

Sluiten