Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAWOORD

En hiermee is mijn boekje gereed. Ik had nog eene kleine samenvatting, iets van 'n historische lijn willen geven, maar nu ik alles nog eens overlees, zie ik dat die niet te vinden is. Ons cabaret heeft nog geene geschiedenis, evenmin als het Duitsche „Ueberbrettl" er ooit eene gehad heeft. In 't kort gezegd, kunnen wij constateeren dat bij ons het eigenlijke cabaret nooit zou zijn ontstaan als Frankrijk ons niet was voórgegaan, dat wij aan de Fransche cabarettiers veel te danken hebben, dat Pisuisse ons die klein-kunst en ook de Duitsche en de Engelsche in haar oorspronkelijken vorm brengt, dat Jacobs er zich op geïnspireerd heeft en sommige liedjes alléén, sommige met Martin Liket samen heeft vertaald, dat Louis Davids uit Engelsche music-halls zijne kunst heeft geput, dat Speenhoff, misschien op 't Fransche lied geïnspireerd, dat eigenaardige, Hollandsche heeft gebracht en dat de meeste anderen zich weêr op hun beurt op Speenhoff hebben geïnspireerd, al brachten zij weer eigen versvorm of melodie.

't Is mogelijk dat vele cabarettiers en ook vele lezers zullen vragen : „Waarom is deze, waarom is die in dit boekje niet vermeld ?" De reden is dan of dat ik dien kunstenaar of die kunstenares niet gezien heb of geen sterken indruk van hem of haar heb gekregen öf — en in dit geval mijne excuses — dat ik vergeten heb ze te vermelden. Blijkt mij dit, dan hoop ik in den tweeden druk — zorgt

Sluiten