Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

De noodzakelijkheid de volgende studies in die mate te comprimeeren, dat zij in een boekdeeltje van ten hoogste tien vel druks konden worden opgenomen, heeft mij genoopt in de opstellen over Augusta de Wit, Ina Boudier-Bakker en Margo Scharten-Antink belangrijke bekortingen aan te brengen. Die in de eerste en laatstgenoemde studie konden beperkt worden tot het doen vervallen van citaten en een enkele daarvan volstrekt onscheidbare analyse. Ik vlei mij, die, waar noodig, op zulk een wijze door eenige resumeerende zinnen te hebben vervangen, dat het geheel aan duidelijke verstaanbaarheid niets heeft ingeboet. De studie over Ina Boudier-Bakker kon echter niet op deze manier worden bewerkt. De aard van het opstel verhinderde ten eenenmale het door middel van hetzelfde procédé te bekorten. Er bleef derhalve niets anders over dan de inleiding er af te nemen. Daar nu echter zonder deze inleiding eenige opmerkingen in het opstel-zelf den lezer duister zouden zijn, zij het mij vergund een paar hoofdzaken uit het gesupprimeerde hier kortelijk saam te vatten.

10 Het feit dat Mevr. Boudier in het begin har er loopbaan en p-artieel door önhollandsche cultuur zeer sterk werd beïnvloed kan niet uit haar individueele wezen alleen worden verklaard, maar mede uit de positie van ons volk.

20 Die positie is namelijk die van een sociaal en cultureel midden tusschen twee machtige uitersten: de burgerlijkheid tusschen het feodalisme en het groot-industrieel kapitalisme.

30 Het ,,midden"—de termen „midden" en „uiterste" zijn in Aristotelischen zin te verstaan — is immer het meer

Sluiten