Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the embankment with a running leap and giving the boat a sudden sharp push sent it darting"l orwafd. The n he ;°°t UP' laughing and shook back the shock of black hair which had fallen over his eyes. He looked like a duskï youngrivergod, who out of his kindness Ir C?e to a s s i s t his votarie s." *) Maar deze aanhalingen mogen voldoende zijn/om mijne wJeH"fgïraiChtlg te °nde«teunen, ik wenschte nochtans ïSnS. 4i 6rt0i overffmg' n°g eens Borel's fraaie recensie te lezen : er komen daarin zoovele uitmuntendgekozen citaten voor, welke ik mij natuurlijk niet te dezer plaatse veroorloven mag opnieuw te geven, dat ik mijn betoog onnoodig zou verzwakken, indien ik er niet zijn aandacht op vestigde. Hoe dan ook onzer schrijfster mitaphoelwh6^0^ - m<* h*re beschrijvingskunst enTndSnfi /ï7 • miek Vir,1.Jv^el i!e eemge z"iver-artistieke elementen, die dit niet-novelhstisch werk uitteraard bevat — reeds des-

i^ZKr £aC5tlguWaf aStoen ziJ dat beeld van den Tjerimai, „een blinkende herder", te bewonderen gaf, het valt mi gemakkelijk, 't u met een paar voorbeelden te bewijzen : In

ï^^rh?18 m°SaiCS' the 5gïre reP"*ented is entirel? eclipsed by the magnificence of the background : the eve must grow accustomed to the splendour of the gold and

Hnes of £n^V°Un(^ ï' before * can take in £™J 4 iïn a Similar manner, no surmise can be

formed as to the character of Batavia social life before the charm has at least in part, passed off, which ite setting casts over the critical faculties." Ondergingt ge hier zelf n ef

ffTect-'dïr^-^18? Ver*elHking' ^^n dat „dazzhng ellect der Bataviasche samenleving ? — En ziin óok deze

SSJSS^Staf « g taJ geworden'

„ Silence and night all around : and overhead like

some pale river winding along between shores of darkness!

*) Spatïeering van mij.

Sluiten