Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den auteur, zijn ,Om de mensen', onder den titel ,Door de praatjes' door Het Hofstad-Tooneel opgevoerd. Ook hier een „geval" van alledags-tragiek ; door de omgeving van veel „echt" Haagsch leven bekorend gemaakt.

.Domheidsmacht' dateert van 1906 ; ,Door de praatjes' is tien jaar later gespeeld. Emants had evenwel al een lange loopbaan als tooneelschrijver achter zich. In 1888 — in zijn historische auteursperiode — had hij reeds een tooneelstuk ,Adolf van Gelre' voltooid. In dien tijd schreef hij ook zijn gedichten ,Godenschemering' en ,Loki', die later (in 1910) door C. H. A. Blanche Koelensmid voor het tooneel — zeer goed — zouden worden bewerkt. ,Fatsoen', in het naturalistische genre, dat later „het" genre van Emants zou worden, is van 1890. Dan komt ,Zijn Zuster' ; in 1898 ,Loevesteyn' en „Een Kriezis'. — De eenacter ,Onder Ons', waar een titel vol gemoedelijkheid het satirisch etiket is voor een inhoud van wrangen familietwist, is één van de sterkste uitingen van het ook uit zijn romans zoo beklemmend tot ons komende pessimisme van den auteur ; een duivelsch stuk, maar duivelsch knap ook. Het heeft te lijden gehad onder het noodlot der éénacters ; maar is toch nog vrij vaak op de planken gebracht ; door beroeps- en liefhebbers-gezelschappen.

,Geuren' (1909) en ,Zijn Evenmens' (1912) geven respectievelijk in sarcastischen en in humoristischen toon vervatten spot met verschillende neigingen van den modernen maatschappelijken mensen ; ,Geuren' speelt in Haagsche officierskringen, en geeft ons veel bruutheid te gevoelen onder professioneele „kranigheid". De psychologie is knap ; niet het minst die van den zoon, die met ascetisme tegen de neigingen des vaders — welke ook zijn eigen innerlijke neigingen zijn — reageert; maar het stuk is wat te veel „geval" gebleven. Dit geldt van meer werk van Emants ;

Sluiten