Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de — en nog geenszins vergeten — Christine anders te verwachten zijn ?

Zij is een echt kind van de planken. Reeds op haar 15de jaar trad zij op: en wel bij het „Nederlandsch". Daarna was zij korten tijd bij Chris de la Mar ; toen bij den Salon des Variétés, en had als zoodanig haar aandeel in de nieuwe, meer litteraire tooneelbeweging, waarvan haar latere echtgenoot één der leiders zou worden. Toen de Tivoli-Schouwburg in 1890 werd gesticht, kwam zij bij het nieuwe gezelschap. Later is zij bij Le Gras en Haspels, en, het grootste deel van haar loopbaan, bij Het Nederlandsch Tooneel verbonden geweest.

In haar Tivoli-jaren heeft zij o.a. Maria in van Nouhuys' ,Goudvischje' gecreëerd, Magda in ,Het ouderlijk Huis' (van Sudermann). Ook in het klassieke répertoire heeft zij gespeeld (Ophelia in ,Hamlet', Beatrice in ,Veel Leven om Niets', Suzanna in ,Het Huwelijk van Figaro') — Maar haar eigenlijke genre is het moderne burgerlijke drama, waarin zij vooral luchthartige personnages geestig tot hun recht doet komen.

Lang niet zoo'n langen tijd bij het tooneel, maar naast aan Brondgeest en Gusta Poolman in leeftijd is Louis de Vries. Een kunstenaar van wel zeer verschillend karakter ! Op later leeftijd, toen hij al man en vader was1), heeft hij zich aan het tooneel„vak" gewijd ; waar zijn neiging al jaren lang heenging. Bouwmeester, de groote Louis, heeft hem hiertoe aangemoedigd ; —ven ook in artistieken zin was Bouwmeester langen tijd zijn leidsman; ja, aanvankelijk gaf de Vries zelfs een reproductie van „his masters voice" — wat niet tot zijn voordeel was ; want de stem van

1) Ook over dezen acteur schreef ik een monografietje, ter begeleiding Yan een aantal rollenfoto's; uitgegeven door Jansen's Uitg.-Mij. te Utrecht.

Sluiten