Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een schrik door de zaal, als was er werkelijk iemand dood geschoten. De val van haar strak gehouden lichaam, dat neer scheen te komen als een blok — een technisch zeer bijzondere praestatie — verwekte dien indruk ; en, verwekte nauwkeurig den indruk die móést worden gegeven. Het was alleszins de p 1 o t s e afsluiting die hier werd geëischt.

Regina in de ,Schoone Slaapster', Polly in ,Beschuit met Muisjes' zijn twee rollen die zij na mevrouw Van der Horst speelde ; en men behoefde deze voorgangster niet te vergeten om mevrouw Chrispijn ook hier te waardeeren. Want het was geen navolging ; het was een eigen creatie, op eigen, harder, persoonlijkheid gestemd.

Lou Chrispijn Jr. Een aardje naar zijn vaêrtje ; als het vaertje een lenig, rap speler, met bijzondere geschiktheid voor den modernen, groote-stadschen, ironischen, ietwat slappen en ietwat perversen jongeling. Met vele variaties op dit type ; waarvan ik zijn ronduit volmaakten kellners-rol in Tristan Bernard's ,Café'tje' met zeldzaam genot herdenk.

Eduard Verkade was vooral leider ; zijn beteekenis als zoodanig hebben we hiervoor pogen te schetsen. Zijn gestalte stond hem als acteur in den weg. Maar zijn ongemeen expressief gelaat en zijn, in bepaalde genres — vooral fijne, beheerschte ironie (Shaw en society-stukken), ook echter rustige, plechtige waardigheid — uitstekende dictie hebben hem zoowel in vele society-stukken als in werk van het genre ,De Dienstknecht in het Huis' tot een geliefd acteur gemaakt. Zijn lievelingsrol was Hamlet, een rol die hij in den loop der jaren in steeds verfijnende dictie speelde.

Rika Hopper. In ,Onze Tooneelspelers' kan men lezen, hoe deze actrice, in 1878 te Assen geboren, oorspronkelijk in de medicijnen wilde gaan studeeren — zij heeft

Sluiten