Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Cercedilla, waar ik overnachtte . Bladz. 77 Hoofdstuk XI. Van de gastvrije ontvangst ten huize van mijn oom en de bezoeken aldaar; de ontvangst van mijn vaderlijk erfdeel en mijn terugreis naar Madrid Bladz. 91

Hoofdstuk XII. Van mijne vlucht uit Segovia en van het voorgevallene op mijn reis naar

Madrid ..." Bladz. 99

Hoofdstuk XIII. Waarin de hidalgo zijn reis vervolgt, benevens het door hem beloofde verhaal van zijn lotgevallen en manier van leven. Bladz. 104

TWEEDE BOEK

Hoofdstuk I. Van hetgeen mij wedervoer in Madrid vanaf mijn aankomst tot het aanbreken

van den nacht Bladz. 115

Hoofdstuk II. Waarin het in 't vorige hoofdstuk behandelde vervolgd wordt,'.benevens andere zonderlinge gebeurtenissen .... Bladz. 120 Hoofdstuk III. Waarin de behandeling van hetzelfde onderwerp wordt voortgezet tot het in de gevangenis geraken van de geheele broederschap • Bladz. 135

Hoofdstuk IV. Waarin de beschrijving wordt gegeven van het gevang en van hetgeen daarin met ons voorviel, totdat wij allen er uitkwamen: de oude vrouw gegeeseld, de makkers aan den schandpaal ten toon en ik-zelf onder borgtocht

in vrijheid gesteld Bladz. 139

Hoofdstuk. V. Hoe ik eene kamer huurde en het ongeval dat mij daarna overkwam . Bladz. 150 Hoofdstuk VI. Waarin het verhaal van mijn jongste avontuur wordt voortgezet; en van mijne

verdere lotgevallen . , Bladz. 157

Hoofdstuk VII. Waarin het verhaal wordt ver-

Sluiten