Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandige naamwoorden verbuigen, maar mijn honger was zoo hevig, dat ik de helft er van als mijn ontbijt inslikte. En dat alles zal hij gelooven die het verhaal kent dat een bediende van Cabra mij deed. Hij vertelde namelijk dat hij pas in dit huis gekomen, had gezien dat twee paarden van het bekende friesche ras (25) werden binnengeleid, die er twee dagen later uitgingen als verkommerde race-paarden, zoo mager dat de wind ze als veeren kon meevoeren; ook had hij daarin zien binnen brengen slagershonden van het zwaarste soort, die er na drie uur als uitgeteerde windhonden uitkwamen. Het had zeer zijn aandacht getrokken dat tijdens den jongsten vastentijd zoo velen naar dit huis toestroomden, dat sommigen handen én beenen, anderen het geheele lichaam heimelijk in het portaal staken; het duurde heel lang, vele menschen waren uitdrukkelijk met dat doel van buiten gekomen. Toen hij Cabra vroeg, wat dat beteekende, werd deze heel kwaad dat hem die vraag werd gedaan. Later kwam hij toch te hooren dat van die menschen er waren, die schurft, anderen die luizen hadden, en dat al dat ongedierte stierf, als ze in dit huis kwamen, zoodat de menschen er later geen last meer van hadden. Mijn zegsman verzekerde mij stellig dat het waar was. Ik die het huis kende, geloofde hem; ik zeg zulks, omdat, hetgeen hij beweerde, wellicht aan sommigen overdreven toeschijnt.

Tot de school terugkeerend, Cabra gaf een. les op en wij leerden die van buiten, en op die manier ging ons leventje voort, zooals ik u reeds vertelde. Eens het hij in de olla gerookt spek doen, omdat men hem, toen hij in een weeldebui een dag vacantie nam, had gezegd dat men bij het eten

Sluiten