Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den inhoud terecht komen tusschen hemd en rug, zoodat het tót zijn achterhoofd binnendrong. Iets wat binnen als voering van de ingewanden dienst had moeten doen, werd nu een uitwendig versiersel. Cabra kwam en de toedracht van de zaak vernemende, zei hij dat men eerst mij een klisteer zou zetten en daarna weer don Diego zou behandelen. Fluks kleedde ik mij weer aan (om van deze zaak af te komen), maar het hielp mij weinig, want Cabra en een paar anderen hielden me vast, terwijl de oude mij zou inspuiten, maar nauwelijks had ze de injectie verricht, of zij kreeg de volle lading weer terug in haar gezicht. Cabra geraakte in woede op mij en zei dat hij mij uit zijn huis zou werpen, omdat hij heel goed begreep dat alles een schelmenstreek was. Maar het lot heeft dat niet gewild. Wij beklaagden ons weer bij don Alonso, en Cabra deed hem gelooven, dat wij zulks deden om niet te behoeven te studeeren; hierdoor hadden die smeekbeden niet de geringste uitwerking. De meester nam de oude vrouw als huishoudster in huis, zij zou voor ons koken en ons met het noodige helpen. Hij zond den knecht weg, omdat hij hem op 'n vrijdagochtend betrapt had, dat hij eenige van de tafel overgebleven broodkorsten in zijn bovenkleed verborg. Wat wij met de oude hadden te doorstaan, de hemel weet het. Zij was zóó doof, dat ze niets hoorde, alleen door teekens kon men haar iets te verstaan geven; ze was half blind en ijverig in het verrichten van haar gebeden. Eens, terwijl zij daarmee bezig was, brak de snoer van haar rozenkrans en de kralen kwamen in de olla terecht ; ik heb nooit devoter soep gegeten. Sommigen aan tafel vroegen: „Zwartegarbanzoo? Ze komen zeker uit Ethiopië." Anderen zeiden: „Garbanzoó

Sluiten