Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uren geheel verteerd wordt — niet spoediger, dan ik het met het hoofdgerecht wist klaar te spelen. Zij hebben zeker wel gezien, hoe ik de soep in geweldige slokken naar binnen werkte, eene bres maakte in den eersten schotel en de beenderen op de meest hardnekkige wijze afknaagde, het vleesch verslond, bovendien, om de waarheid niet te kort te doen, moet ik nog bekennen dat ik bij elke gelegenheid de zakken volpropte met brokken brood. De tafel werd afgenomen, en de candidaat en ik zonderden ons af om te praten over het voorgenomen bezoek aan het meisje, dat ik hem als eene gemakkelijke zaak voorstelde. Terwijl ik aldus aan een venster gezeten met hem in gesprek was, hield ik mij alsof men mij van de straat riep en zeide: „Bedoelt u mij óchor? Ik kom terstond." Ik verzocht mijn vriend verlof nuj even te verwijderen, zeggend dat ik spoedig terug zou komen. Ik bleef weg hen tot heden op mij latende wachten, verdwijnend na het brood te hebben gegeten en in het gezelschap eene leemte te hebben achtergelaten. Later ontmoette ik hem herhaaldelnk, en dan maakte ik steeds mijne verontschuldigingen, hem eene massa leugenachtige uitvluchten opdisschend, die hier niet behoeven vermeld te worden.

Slenterend langs 's Heeren wegen, kwam ik aan de Guadalajarapoort en zette mij op een bank voor een der winkels. God beschikte het zoo, dat twee van Zijne schepselen, te weten dezulke die met haar gelaat en hjf borg staan voor het haar gegeven geld — in de winkel traden; zij hadden het gezicht voor de helft versluierd en waren begeleid door een oude vrouw en een jongen bediende. Zg vroegen naar eene zeer fijne kwaliteit fluweel en ik begon, om een gesprek aan te knoopen,

Don Pablo 9

Sluiten