Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordspelingen te maken op de woorden tercio en peloQ.8), en zei daarbij de grootste dwaasheden en dubbelzinnigheden. Ik bemerkte dat mijn vrij optreden haar in de verwachting had gebracht dat ik haar toestond iets uit den winkel mede te nemen en daar ik niets te verhezen had> bood ik haar aan uit te kiezen, wat haar aanstond. Zij weigerden, zeggend, dat zij niets aannamen van personen die zij niet kenden. Ik maakte de opmerking dat ik moest erkennen dat ik al te vrijpostig was geweest met haar te dezer plaatse iets aan te bieden, maar dat zij mij eene gunst zouden bewijzen met eenige fijne stoffen die mij uit Milaan zouden worden gezonden, aan te nemen, en dat mijne jonge bediende daar.— en te gelijkertijd wees ik haar op een jongmensch, dat aan den overkant blootshoofd stond te wachten op zijn meester, die zich in een der winkels ophield — die 's avonds zou brengen. En opdat zij mij zouden houden voor iemand van aanzien en van algemeene bekendheid, het ik niet na mijn hoed af te nemen voor allen die voorbijgingen en waarvan ik vermoedde dat ze deftige ambten bekleedden, of caballeroó waren, en zonder iemand te kennen begroette ik ze, of ze tot mijn goede vrienden behoorden. De dames maakten daaruit op — ook door het vertoonen van eene gouden kroon welke ik uit mijn verborgen schat haalde onder voorwendsel een aalmoes te geven aan een arme die er mij om vroeg — dat ik een aanzienlijk caballero was. Zij maakten zich gereed om heen te gaan, daar het reeds laat geworden was en namen afscheid van mij, mij als een geheim toevertrouwend het adres, waar mijn jonge bediende zich te vervoegen had. Ik vroeg haar als gunst- en vriendschapsbewijs de rozenkrans gezet in goud, welke

Sluiten