Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omwikkelde been in het bezit was van eene groote fakkel van was, die men hem gegeven had om daarmede in een lijkstoet te loopen. Deze krijgsman heette Magazo en was geboren in Olias (21). Hij was kapitein geweest — in een tooneelspel, en had tegen de Mooren gestreden — in een spiegelgevecht of in een zwaardendans. Als hij sprak met iemand die thuis hoorde in Vlaanderen (22), dan zei hij dat hij in China was geweest; tegen iemand die uit China kwam, zei hij in Vlaanderen, te hebben gediend. Hij sprak veel over het kampleven, maar was nooit in een kamp of in het veld geweest, dan om er zich te ontluizen; hij had het veel over versterkte plaatsen, maar hij kende feitelijk alleen die op de ocbavoi (23). De nagedachtenis van don Juan van Oostenrijk werd door hem hooggehouden en ik hoorde hem vele malen met den hoogsten lof over andere beroemde personen spreken. Zijn verhalen waren steeds doorspekt met de namen van bekende Turken, galjoenen (24) en vermaarde legerhoofden, hetgeen hij alles gehaald had uit liederen, die toen in ieders mond waren. Maar daar hij niets van zulke zaken afwist, zei hij bijvoorbeeld, als hij verhalen deed van den slag dien don Juan had geleverd bij Lepanto, dat Lepanto een dappere Turk was. Daar in vele zaken zijn domheid aan het hcht kwam, vermaakten wij ons met hem. Weldra verscheen mijn vroegere reisgenoot en opvoeder met ingeslagen neus, het geheele gelaat verbonden met lappen, vol bloed en heel vuil. Naar de oorzaak daarvan gevraagd zei hij te komen van de soepuitdeeling van het klooster San Jeró.nimo, waar hij een dubbele portie gevraagd had, voorgevend te komen ten behoeve van eenige fat-

Sluiten