Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik mij. echter als uit verstrooidheid ontvallen: „ Juan de Madrid 1 Jawel, de genealogie die ik van hem bezit, is zoo volledig mogelijk." Ook zei ik soms als verdiept in gepeins: „Juan de Madrid, de oudere! vader van Juan de Madrid, was gehuwd met Juana de Acebode, die zoo zwaar was," en dan zweeg ik eene wijle.

Kortom, met al die praatjes kreeg ik onderwijl van den cipier voedsel en een onderdak in zijn huis en de brave griffier, op het verzoek van den cipier, en door geld omgekocht, knapte het zaakje zoo goed op dat het einde van de geheele zaak was, dat de oude vrouw op een grijs-gespikkelden muil, met bungelende stijgbeugels, vóór in den stoet reed met een omroeper voorop, wiens refrein luidde: „Deze vrouw wordt wegens diefstal gestraft." Naast haar loopend sloeg de beul op haar ribben de maat op een lied, dat hem was voorgezegd door de heeren van het gerecht. Daarop volgden al mijne metgezellen met ongedekten hoofde op paarden die gewoon waren watertonnen te dragen. Zóó werden ze aan de openbare schande prijsgegeven, gehuld als ze waren in lompen die ter nauwernood hunne naaktheid bedekten. Zij werden verbannen voor vijf jaren; ik werd vrijgelaten op borgtocht door de deugdzame handelwijze van den griffier, die zijn rol meesterlijk speelde: bij het voorlezen van de akte van beschuldiging nu eens zijne gewone stem veranderend, dan weer zacht sprekend, overslaand vele woorden, inslikkend geheele volzinnen.

Sluiten