Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo juist was afgestegen om de mis te hooren; ik drukte hem vier realen in de hand om, terwijl zijn heer in de kerk was, op het paard de calle del Arenal, waar .— zooals reeds gezegd.— de voor mij bestemde woonde, op en af te rijden. Hij gaf zijn goedkeuring, ik steeg op en reed tweemaal de straat heen en weer, zonder iets te zien, bij de derde keer verscheen doha Ana aan het venster. Zoodra ik haar zag, wilde ik haar een bewijs van hoffelijkheid geven, en de gewoonte van het paard niet kennend, en daarenboven geen goed ruiter zijnde, gaf ik het een paar slagen met de karwats, het tevens aan de teugels trekkend. Het steigerde, sloeg tweemaal achteruit, zette het toen op een loopen, zoodat ik over de ooren van het dier viel en in een modderpoel terechtkwam. Mij in dezen toestand bevindend, omringd door kinderen die op het ongeval waren aangekomen en onder de oogen van de dame mijner keuze, begon ik te roepen: „Hoerezoon (77), mijn deugdzaam paard zou dit niet met mij uithalen. Deze waaghalzerijen zullen mij nog eens opbreken. Men heeft mij nog voor die kuren gewaarschuwd en toch stond ik er hardnekkig op om dit dier te berijden." Reeds bracht de bediende het paard, dat terstond na het ongeval stil was bhjven staan. Ik wilde opstijgen, toen don Coronel die in hetzelfde huis als zijne nichten woonde, door het leven opmerkzaam gemaakt, zich aan het venster vertoonde. Hem ziende verschoot ik van kleur. Hij vroeg mij, of mij iets mankeerde; ik zeide van niet, hoewel ik een erg gekneusd been had. De bediende drong er zeer bij mij op aan, dat ik hem het paard terstond zou teruggeven, opdat zijn meester, die naar het paleis

Sluiten