Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn paard, te kalen en naar huis te gaan." De jonge dame was geheel voldaan met wat ik zeide entoonde zich zichtbaar aangedaan over mijn ongeval, maar don Diego kreeg weer ergen argwaan over het gebeurde met den advocaat en over het verder op straat voorgevallene. Hij werd geheel en al de oorzaak van het ongeluk dat mij trof, behalve van de vele anderen die mij wedervoeren. En het grootste en meest fondementeele van allen was dat, toen ik thuis kwam en in een kast ging kijken, waar ik in een reistasch al het geld bewaarde dat mij overbleef van mijn erfenis en van de winst met het spel •— behalve een honderd realen die ik bij mij had-ik bemerkte dat de goede candidaat Brandalagas en Pero López zich er mede hadden belast en verdwenen waren. Ik was geheel verslagen en wist niet tot welk middel mijn toevlucht te nemen. En ik zei tot mijzelf: „ Rampzahg is hij die vertrouwt op onrechtmatig verkregen goed — dat gaat gelijk het komtl Ik ongelukkige 1 wat staat mij te doen?" Ik wist niet, of ik naar hen zoeken zou, of de politie er mee in kennis stellen. Het laatste leek mij niet raadzaam, want als zij gevat werden, zouden ze nuj de vermomming als benediktijner monnik en andere zaken ten laste leggen, en dat was de rechte weg naar de galg, en hoe zou ik hen achtervolgen, ik wist niet waarheen.

Eindelijk — om ook niet de kans van mijn huwelijk te verhezen, wantik wilde mij door hethuwelijksgoed schadeloos stellen — besloot ik te blijven om deze zaak op de krachtigste wijze aan te pakken. Na iets te hebben gegeten, huurde ik een paard en ging naar de woning van doha Ana. En daar ik geen bediende had, wachtte ik, om nuj niet zonder een te vertoonen, op den hoek van de straat alvorens die

Sluiten