Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude vrouw, kan het u zeggen. Hoe komt het dat men mij gezegd heeft, dat gij veel geld hebt verteerd zonder eigenlijk te weten hoe, en dat men u hier gezien heeft nu eens als student, dan als picaro (83), dan weer als heer ? en dan de praatjes die ik hoorde omtrent het gezelschap, waarin gij waart!" — „Zeg mij, met wien gij omgaat, mijn zoon, en ik zal u zeggen, wie gij zijt." — „Soort zoekt soort." — „Weet, mijn zoon, dat er tusschen de hand en de mond, van de soep veel verloren gaat." — „Loop heen, domkop, als gij naar de vrouwen verlangt, moest gij toch weten dat ik de vaste keurmeester ben van deze handelswaar (84) en dat ik mijn bestaan vind in deze leveranties, immers ik kweek haar op, maak ze daarvoor geschikt en ik heb ze steeds tot mijne beschikking. Ik raad u aan niet om te gaan nu eens met dezen dan met een anderen picaro (83) en niet te loopen nu eens achter eene geblankette (85) slet, dan weer achter eene sluwe bedriegster, die u plukt om het met een ander te houden. Ik zweer u, dat gij u menige dukaat zoudt bespaard hebben, als gij u aan mij had toevertrouwd, daar ik allerminst op geld ben gesteld. Bij de zielen van mijn afgestorven verwanten, en zoo waar als ik hoop op de zaligheid hiernamaals, ik zou u thans niet vragen naar wat gij mij wegens logies schuldig zijt, ware het niet dat ik het noodig had voor wat kaarsjes en kruiden," want zij deed in kruiden en likkepotten zonder drogiste of apothekersvrouw te zijn, en als men haar de handen smeerde (86), zalfde zij zich verder in, zoodat zij 's nachts in rook kon opstijgen (87).

Toen ik bemerkte dat zij hare sermoenen eindigde met mij te manen — dat was hare methode in tegenstelling met de meesten die er mee beginnen — verwonderde haar bezoek nuj niet. Sedert

Sluiten