Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesticht. Ook werden de jezuïeten wel zoo genoemd; aangezien deze bekend stonden als bekwaam en geslepen, wordt bet woord teatino ook gebezigd om een arglistig, slim persoon aan te duiden.

52. Un auto el dia de la Trinidad. De schrijver heeft hier op het oog de beruchte auto de fe die 6 en 7 November 1610in de stad Logronoplaats had. In den stoet bevonden zich een paar honderd veroordeelden, sommigen tot geesel-, anderen tot doodstraf. Onder de vrouwen waren de meesten van tooverij beschuldigd.

53. Reeds vroeger staat vermeld, dat de beul het hjk van den gehangene in vier stukken sneed, bicele cuartoj; cuarto beteekent ook koperen munt — vier maravedïé (een oude Spaansche munt) (noot 27). ' 54. Hier zij herinnerd dat het beleg van deze stad door den markies de Spinola duurde van Juli 1601 tot 22 September 1604.

55. „Juanelo Turriano, geboren te Cremona, slaagde er in ten tijde van Phihps II het water van den Taag naar het hoogste punt van Toledo" (Toledo ligt op een rotsplateau, 'n paar honderd meter boven de bedding van den Taag) „op te voeren door middel van een ingewikkeld mechanisme, dat gedurende een derde van 'n eeuw met goeden uitslag werkte". Dit is ontleend aan „Toledo in de XVIde eeuw", eene rede, gehouden door graaf de Cedillo bij zijne opneming als lid van de academie van geschiedkunde.

56. Dit boek, verschenen in Madrid in 1600, is van de hand van don Luis Pacheco de Narvaez, een in zijn tijd beroemd schermmeester. De titel van het boek voluit is: „Boek van de „majesteit' (grandezd) van den degen, waarin vele geheimen zijn geopenbaard die afkomstig zijn van den kom-

Sluiten