Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gil — ook Polo geheeten.— die in de zestiende eeuw in Valencia leefde.

69. Lifian, dichter en tijdgenoot van Lopez de Vega. Vicente Espinel 1544—1634, dichter, toonkunstenaar en schrijver. Alonso de Ercilla y Züniga, 1533—1596, krijgsman en auteur van het meest bekende Spaansche heldendicht La Aracauna, waarin hij beschrijft de roemrijke daden bij de verovering van Chili, waaraan hij deelnam. Francisco de Figueroa,1536—1620 (?), dichter bijgenaamd eldivino. Pedro de Pedilla, een weinig bekend dichter leefde in de laatste helft van de 16e eeuw.

70. Senalado, wordt van iemand gezegd, die zich onderscheiden heeft, enkanookbeteekenen: iemand die een houw gekregen heeft (geteekend is).

71. Bernardo del Carpio, spaansch ridder uit de negende eeuw, een der helden van den slag bij Ronceval.

72. Garcia de Paredes (1466—1530) was een vermaard krijgsman die deelnam aan den Itahaanschen veldtocht; Julian Romero had zich als ruiterhoofd in den krijg in Vlaanderen onder don Luis de Requeséns onderscheiden.

73. Onnoodig wordt het geacht voor de vloeken van dezen krijgsman een equivalent in het Nederlandsen te geven.

74. Letterlijk: wien een voortand is uitgebroken.

75. De plundering van Antwerpen had plaats den 18den November 1576 tijdens het opperbevel van don Juan van Oostenrijk.

76. Een soort lanskenét ?

77. Door Pablo's reismakker zijn de papieren betreffende zijn staat van dienst bedoeld, maar aervicioó beteekent ook: van een deksel voorziene nachtpotten.

Sluiten