Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een of anderen dienst aan de spelers bewijzen; dat geld, en ook datgene wat de winner vrijwillig aan den medespeler, die veel verloren beeft, geeft, noemt men barato.

90. Ropilla — een soort kort overkleed met lange mouwen, dat over het wambuis wordt gedragen.

91. eótar en celo — letterlijk: bronstig zijn (van dieren).

92. Tanda heeft de volgende beteekenissen: het aandeel dat ieder grondbezitter verkrijgt van een gemeenschappelijk irrigatiekanaal; het dagwerk van een arbeider; de in het spel noodige trekken om het te winnen.

TWEEDE BOEK

1. De schrijver bespot hier de gewoonte van de geneesheeren van zijn tijd om hun handschoenen opgevouwen in de hand te houden. Men leest hierover in el libro de todaó las coóaó, colección de autoreé eépanoUó, Rivadeneira XXIII 418a: „Als gij een beroemd geneesheer wilt zijn, dient gij te hebben een fraai muildier, een grooten ring van smaragd aan den duim, opgevouwen handéchoenen, een lange ropilla, en in den zomer een slappen hoed van gladde, zijden stof. En als gij dit alles hebt, verstaat gij — al hebt ge nooit een boek ingezien — de kunst van genezen en zijt gij dokter; gaat gij daarentegen te voet, dan zijt gij, al waart ge Galeno (Claudio Galeno, beroemd Grieksch geneesheer, leefde van 200—131 vóór de geboorte van Christus) in eigen persoon, maar een platicante (beginnend, onder de leiding van een oudere dit beroep uitoefend, geneesheer).

2. In den tekst staat una gatera, hetgeen letter?

Sluiten