Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE EN HET GEVAL FERRER.

(Overgenomen uit „De Nieuwe Gids" van December 1909.)

„The flash of Ferrer's death has illumi„nated for all Europe the precipice of sla„very down which in a step or two we „might all have heen thrust. .

„The tragedy of. Jesus, as in a lesser „sense the tragedy of Ferrer, has heen „well put by Mr. Hall Caine in this pas„sage:

„The whole tragedy is the tragedy of „moral progress which is made by constant martyrdom — the martyrdom of the „most exalted souls to the will of the ava„rage humanity." It is also the tragedy of „democracy itself, since the people nearly „always crucify their own leaders.

(THE NEW AGE", Okt. 21 1909).

Als een plotselinge donderslag uit een onheil-zwangere atmosfeer is door de geheele beschaafde wereld de mare gegaan van Ferrer's onthoofding.

Als men het nog niet wist, dan weet men het nu: dat in Europa, ja in geheel de wereld onze hoog-geroemde beschaving, dat de moderne cultuur vijanden heeft, die zich dreigend tegen haar wenden en niet kieskeurig zijn in de middelen, waarmede zij hun wankelend gezag trachten te handhaven. De satanische macht dezer duisterlingen heeft zich brutaal in het licht gewaagd; de inquisitie der 20ste eeuw voltrok zonder aarzelen haar doodvonnis over Ferrer, aan den man van vooruitgang, den apostel der verlichting en der vrijzinnige opvoeding.

Een leeraar, die den koninklijken weg des Levens voor de kinderen begaanbaar wenschte te maken, een onderwijzer naar de nieuwe leer des Levens en der Levens-vruchtbaarheid is uit den weg geruimd.

De aarts-vijand van alle menschelijke omhoogstreving, het bedorven en verdorven deel der kerk, zich in dienst stellend van het verdorven en bedorven deel der wereldlijke staatsmacht, dat deel n.1. dat in handen is der financiers, eener naar goud-dorstende

Sluiten