Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEPPING VAN DIEREN EN PLANTEN.

85. Nu zal iets gezegd worden over het leven van dieren, en daarna over de ziel van - planten. De geheele wereld met de algemeene en bijzondere dingen, welke daarin zijn, ontstonden en bestaan door den Heer, den Schepper van het heelal. Er zijn twee zonnen, de zon der geestelijke wereld, en de zon der natuurlijke wereld. De zon der geestelijke wereld is de Goddelijke Liefde des Heeren, de zon der natuurlijke wereld is zuiver vuur. Vanaf de zon die de Goddelijke Liefde is, begon alle werk der Schepping, en door de zon die vuur is, is het voltooid. Alles wat voortgaat uit de zon, die de Goddelijke Liefde is, wordt geestelijk genoemd, en alles wat voortgaat uit de zon, die vuur is, wordt natuurlijk genoemd. Het geestelijke heeft uit zijnen oorsprong het leven in zich, maar het natuurlijke heeft uit zijnen oorsprong niets van het leven in zich. En omdat uit deze twee oorsprongen van het heelal, alle dingen, welke in beide werelden zijn, ontstonden en bestaan zoo volgt daaruit, dat het geestelijke en het natuurlijke in alle geschapen dingen in deze wereld zijn, het geestelijke als ziel en het natuurlijke als lichaam, of het geestelijke als inwendige en het natuurlijke als uitwendige,

1

Sluiten