Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor hen de ziel is, door welke kennis zij nu zichzelf kunnen verzorgen. Bijzondere teekenen zijn eveneens al die, welke in de eieren bevat zijn, waarin het weefsel van den nieuwen vogel in stilte verborgen ligt, en waarom heen alle elementen gelegen zijn, welke voor de formatie van het jong in de schaal dienen, van af het beginsel in den kop tot het volledige organisme van alle deelen van het lichaam. Kan zoo iets door de natuur worden beschikt r Want dat is niet alleen voortbrengen, maar het is scheppen, en de natuur schept niet. Wat heeft de natuur gemeen met het leven, dan alleen dat het leven door de natuur wordt omkleed, en dat het uitgaat en zich in een vorm als dier voordoet? Onder de bijzondere teekenen welke hetzelfde getuigenis geven, zijn ook de rupsen der planten, die wanneer hun tijd voor metamorphose gekomen is, zich inspinnen als in eene uterus, om wederom geboren te worden, waarin zij zich veranderen in poppen en „chrysalliden", en na voltooiden arbeid en tijd zich veranderen in schoone vlinders, en in de lucht fladderen als in hunnen hemel, waar zij spelen als gezellin met gezel, zooals eene echtgenoote met een echtgenoot, en zich voeden uit geurige bloemen en eieren leggen en daarmede er in voorzien dat hunne soort na hen voortleve. De geestelijke mensch ziet dat dit een evenbeeld is van de wedergeboorte des menschen, en eene voorstelling van zijne opstanding en dus geestelijk.

Teekenen die nog treffender zijn merkt men bij de bijen op ; bij dewelken een bestuur be-

Sluiten