Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd worden, eveneens daaruit voortkomen, blijkt uit hetgeen over de kwade liefden en daaruit voortkomende dwaze hartstochten van genii en helsche geesten in het voorgaande is gezegd. Beesten en wilde beesten, wier zielen gelijksoortige booze genegenheden zijn, zijn van het begin af niet geschapen, zooals muizen, vergiftige slangen, krokodillen, hagedissen, adders en dergelijken, met verscheidene schadelijke insecten; maar zij hebben hunnen oorsprong genomen met de hel, in poelen, moerassen, bedorven en stinkende wateren, en in plaatsen waar uitwasemingen van cadavers, drek en urine zijn, waaarmede de booze liefden der helsche gezelschappen gemeenschap hebben. Dat er gemeenschap tusschen zulke dingen bestaat, werd mij door ondervinding te verstaan gegeven. Er is zelfs in al het geestelijke een vormgevende kracht, waar homogene exhalaties in de natuur voorkomen, en ook is er in al het geestelijke «ene voortplantende kracht; want zij vormt niet alleen de organen voor gevoel en beweging, maar eveneens organen voor de voortplanting door baarmoeders en eieren. Maar in den beginne zijn alleen nuttige en reine dieren geschapen, wier zielen goede genegenheden zijn. Men moet •evenwel weten, dat de zielen van beesten niet geestelijk zijn in dien graad, waarin zielen van menschen dat zijn, maar zij zijn geestelijk in «enen minderen graad, want er zijn graden in het geestelijke en de genegenheden van minderen graad, ofschoon die uit hunnen oorsprong beschouwd, geestelijk zijn, moeten niettemin gezegd worden, natuurlijk te zijn; men behoort

Sluiten