Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontkiemingen uit ch aarde aldaar, er zijn daar landen als bij ons, maar niets wordt daar geboren uit gezaaide zaden, maar alles uit geschapen zaden; en schepping is daar oogenblikkelijk,, en de duur daarvan somtijds een dag somtijds een oogenblik ; want zij ontstaan door de krachten van het licht en van de warmte uit de Zon des. hemels, die de Heer is, zonder de aanvullende en medehelpende krachten van het licht en de warmte van de zon der wereld; vandaar zijn de stoffen in de aarde van onzen aardbol vastgelegd en de ontkiemingen constant. Daarentegen zijn de stoffen of substanties in de landen,, welke in de hemelen zijn, niet vastgelegd en van daar zijn ook de ontkiemingen welke daaruit voortkomen niet constant. Daar is allesgeestelijk, in eene natuurlijke verschijning: het is anders in de landen welke ondergeschikt zijn aan de zon der wereld. Deze bijzonderheden worden gegeven om te bevestigen, dat in al het geesteliike, hetzij in den hemel, hetzij in de wereld, deze drie krachten wonen, welke zijn: de werkende kracht, de scheppende kracht en de formeerende kracht; en dat deze krachten aanhoudend voortgaan tot hunne uitersten, waar zij eindigen en bestaan, en dit niet alleen in. hunne eersten, maar ook evenzoo in hunne laatsten; van daar is het, dat in de hemelen eveneens landen bestaan, want de landen daar zijn die krachten in uitersten ; het onderscheid is, dat die landen daar geestelijk zijn van oorsprong, en dat landen hier, natuurlijk zijn ; en dat de producties van onze landen gemaakt zijn uit het geestelijke door middel der natuur;

Sluiten