Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorsprong zijn, als waaruit de beesten der aarde, de vogelen des hemels en de visschen der zee zijn, schijnt op het eerste gezicht, als of het niet zoo ware, tengevolge van het verschil, dat het eene leeft en de andere niet leeft; maar niettemin blijkt dit duidelijk uit de dieren, en uit de planten, die tegelijkertijd in de hemelen gezien zijn, en ook uit de dieren en uit de planten die tegelijkertijd in de hellen gezien zijn. In de hemelen verschijnen schoone dieren en schoone planten; in de hellen daarentegen schadelijke dieren en dergelijke planten worden engelen en geesten gekend uit de verschijning der dieren, en gelijkelijk uit de verschijning der planten; de overeenstemming daarvan met hunne genegenheden is volkomen, zelfs is die overeenstemming zóó, dat het dier in eene ove eenkomstige plant kan worden veranderd, en de plant in een overeenkomstig dier. De engelen des hemels weten, wat er van de genegenheid in beide gevallen is voorgesteld, en ik heb gehoord en ook waargenomen dat er gelijkenis is. Het werd mij eveneens gegeven die overeenstemming duidelijk te kennen, niet alleen van de dieren maar eveneens van de planten, met de gezelschappen des hemels en met de gezelschappen der hel, dus met de genegenheden daarvan, want de gezelschappen en de genegenheden in de geestelijke wereld maken één. Hierdoor komt het, dat in het Woord in vele plaatsen gesproken wordt van tuinen, hoven, bosschen, boomen, als ook van verschillende soorten van planten, en dat zij daar geestelijke dingen beteekenen in overeenstem-

Sluiten