Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plant een „nut" woont: geestelijk nut in de geestelijke wereld, en geestelijk en ook natuurlijk nut in de natuurlijke wereld; geestelijk nut is voor den verschillenden staat van het natuurlijk mentaal (animus) en natuurlijk nut voor de verschillende siaat van het lichaam. Dat de mentalen worden verlevendigd, opgefrischt en geprikkeld, en dat zij omgekeerd in toestanden van ongevoeligheid, van verdriet en bewusteloosheid worden gebracht door de reuk en den smaak van verschillende planten is wel bekend; en dat de lichamen daardoor, en door verschillende daaruit bereidde lixivia, menstrua en medicamenten gezond wordt, en omgekeerd gedood wordt door vergiften daaruit, is evenzoo bekend. Het geestelijk uitwendige nut daaruit in den hemel verkregen, is de recreatie van het natuurlijk mentaal, en het inwendig nut is de voorstelling van de Goddelijkheden daarin, en dus ook de verheffing van het natuurlijk mentaal : want de wijzere engelen zien daarin de hoedanigheid hunner genegenheden in serie ; variëteiten van bloemen in hare orde, en tegelijk de schakeeringen dër kleuren, alsook de geuren, manifesteeren die genegenheden en wat inwendig in dezelve verborgen ligt. Want iedere uiterste genegenheid, welke natuurlijk wordt genoemd, ofschoon zij geestelijk is, trekt hare hoedanigheid uit de innerlijke genegenheid welke van het verstand en van de wijsheid is, en deze trekken hunne hoedanigheid van het ,,nut" en de liefde daarvoor. In één woord, niets anders bloeit er uit den grond in de hemelen dan „nut", omdat nut de plantenziel is. Omdat nut de plantenziel

Sluiten