Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschriften in den Hemel. Over wijsheid, onschuld en vrede aldaar. Over kleine kinderen, wijzen en eenvoudigen, rijken en armen. Over het huwelijk aldaar, over Heidenen en volkeren buiten de Kerk, die in den Hemel zijn, enz.

Hij beschrijft hoe de mensch na zijn dood, de geestelijke wereld binnen gaat maar niet geschikt is voor den Hemel noch voor de Hel, maar eerst komt in eenen middenstaat tusschen Hemel en Hel, de wereld der geesten genoemd, waarmede ieder mensch gedurende zijn leven op aarde in verbinding is, omdat hij reeds voor zijn dood, wat zijn geest betreft, in die wereld leeft.

Vele heerschende dwalingen omtrent den toestand na dit leven worden in dit boek weggenomen. Zoo zien wij bijv. dat Engelen en Duivels uit het menschelijk geslacht komen, en eenmaal hier op aarde als mensch leefden. Dat God niemand door onmiddelijke Genade in den Hemel kan toelaten, alleen terwille van een verstandelijk geloof, noch ook dat God iemand als bestraffing in de hel werpt, maar dat ieder mensch na dit leven een engel wordt of een duivel, naar dat hij zich door zijne genegenheden, gedachten en daden, d. w. z. door zijn leven in deze wereld, een hemelsch of een helsch karakter heeft gevormd. Niemand kan in den Hemel leven, die niet den natuur van een engel heeft, ook gaat niemand naar de hel, dan alleen hij, die door zijn duivelen-natuur alleen in de hel op zijn plaats is.

Sluiten