Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Gemeenschap tusschen de Ziel en het Lichaam, door Em. Swedenborg.

Geheel nieuwe vertaling met uittreksels uit andere werken van Swedenborg, met betrekking tot het onderwerp. Verder brieven, en levensbeschrijving en een overzicht van Swedenborg's groote beteekenis voor de Wetenschap en Philosophie van dezen tijd. 160 blz. 90 Cent.

De Goddelijke Drieëenheid verklaard, volgens de Geloofsbelijdenis van Athanasius door Em. Swedenborg. 75 blz. 40 Cent.

De Wetten der Goddelijke Voorzienigheid, in de Zaligmaking van den mensch. door Em. Swedenborg 108 blz. 60 Cent.

De Natuur van den Geest en de mensch als een geestelijk wezen door Ds. Chauncey Giles, uit het Engelsch vertaald door D. Diephüis. 190 blz. 50 Cent.

Over de Hooge beteekenis der Theologische werken van Em. Swedenborg door G. Barger. Met portret van Swedenborg. 150 blz. 90 Cent.

De Swedenborgianen door G. Barger. Uitgave van Kerk en Sekte der Hollandia-Drukkerij, Baarn. 48 blz. 40 Cent.

Beknopte verklaring van het Godsdienstig standpunt van menschen der Nieuwe Kerk.

Sluiten