Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indische vaasjes, wierook, tapijten, kalenders, boeddha-legenden in mystieke bandjes, boeddha-beelden in alle mogelijke en onmogelijke houdingen, geëtaleerd, en tot de onmisbare bestanddeelen van het moderne ameublement behoort een echte, uit Indië geïmporteerde Boeddha, met de zonnekrans boven het hoofd.

De ster van Indië straalt droom-schoon in Westersche oogen, want bedenk, het is niet alleen een aesthetisch, maar ook een moreel licht, dat zij uitschijnt. Alle godsdiensten en kerken hebben gehaat, getwist én bloed vergoten, maar, zegt de Oosterling trots, in den naam van Boeddha is nooit één droppel bloed in oorlog of vervolging gestort. De boeddhist neemt zelfs de dierenwereld op in de sfeer van zijn wereldomkoesterend mededoogen. Wij, christenen, zijn humanistisch groot met onze model-klinieken voor de lijdende menschheid van allerlei orde, maar de boeddhist sticht hospitalen ook voor gewonde dieren, waar zelfs een zieke rat erbarming vindt. Wij houden bidstonden, waarin wij treurende weduwen en stervende soldaten gedenken, maar de boeddhisten in hun meetings hebben de gewonde paarden op het slagveld met medelijden bedacht. De boeddhistische monnik laat de vischjes in den vijver leven, blijft liever thuis, dan dat hij in gevaar zou komen een wormpje op den weg te vertrappen, en zeeft het water, vóór hij het drinkt, opdat hij niet oorzaak zou zijn van den dood van het minste levend wezentje.

Geeft de ster van Boeddha niet edeler licht dan de ster van Bethlehem ? Ja, de vraag kwam op, of niet alle adel van christelijke gedachte en christelijk moreel gevoel in het boeddhisme zijn diepsten oorsprong heeft, of het licht van het christendom niet het maanlicht is, dat slechts het licht der boeddhistische zonne-ster weerkaatst? Het zou een belangrijke triomf voor het Oosten zijn, wanneer kon worden uitgemaakt, niet alleen, dat Boeddha de meerdere is van Christus, maar dat hetgeen het christendom als echte wijsheid en moraal bezit, aan Boeddha is ontleend. Voor de geleerden is geen ding onmogelijk. Duitsche onderzoekers hebben „bewezen", dat de bijbel zijn wijsheid uit Babel heeft, waarom zouden anderen niet kunnen aantoonen, dat diezelfde bijbel een copie van Indische boeken is? Een Nederlandsch wijsgeer (van den Bergh van Eysinga) sprak het nog als

Sluiten