Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROZENTIJD I.

Dit is de tijd der donker-roode rozen, Der purp'ren rozen met de diepe harten En paarse tijm en fijne roosmarijnen, Waarop de zijden vlinders zich verpoozen.

En heel den dag, de roep van zwarten merel, Doortrilt het schuim van witte vlierstruweelen. De korens, zwaar van vruchtvoldragen aren, • Buigen in bogewijs hun ranke stelen.

Der zonne hoogfeest! Pralende papavers Ontvouwen wapperend haar helle vanen. En driftig, geurendronken, dollen bijen Door 't haverveld met de incarnate klavers.

Dit is de tijd der donker-roode rozen, Ontsprongen door een gulden kus der zonne! Nu welt een sterk geluk uit alle levensbronnen, Omvat het gansch mijn hart....

Dit is de tijd!

Sluiten