Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJN TUIN.

Kom in mijn tuin nu de avond neigt, Mijn wijden tuin met druif-festoen, Dat trossenzwaar, zich feest'lijk rijgt Van boom tot boom in 't diepste groen.

Kom langs het land, waar zonnegloed, Voor 't laatst het gulden koren kust, In 't teeder licht van schemer zoet Doorvoelen we de milde rust.

De milde rust, na dapper werk. Waardoor de dag zijn heil verkrijgt. Hier in mijn tuin rijst de eeuw'ge kerk, Waarin de ziel zich-zelf ontstijgt.

Mijn lief, nu rijpt het ooft en 't graan.... De wind streelt warm mijn open hand.... Wij zoet vereend, heel luchtig gaan Als kind'ren door 't Beloofde Land.

Sluiten