Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTREDAME.

De zilv'ren maan ligt als sneeuw op de daken, Een lichtje in een huis, waar de menschen waken.

De zilveren maan schijnt zoo wit op de kerk. Blank marm'ren paleis, als onwezenlijk werk:

Vol machtige rust — in deez' rust'loozen tijd «— Met haar toren rank en haar flanken zoo wijd.

Onwezenlijk werk/ met zijn somb're bogen Waartegen zoekende chimer' aanvlogen.

Versteende chimera, de koppen gebogen Ter aarde en hun vleugels licht overtogen!

En peinzend, heel lange wij sprakeloos staan, Op de kade der Seine in de zilv'ren maan.

Ê

II

Sluiten