Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het pas verschenen boekje van Blonsky, hoe voortreffelijk overigens, het is theorie, louter theorie, waarvan ge u niet moet voorstellen het in zijn geheel ergens in de praktijk te vinden. Wat de schrijver wil, kunt ge er uit zien, de richting waar het heen zal gaan kunt ge er uit bestudeeren, ge kunt er u mee inwerken in het idee der eenheidsschool, maar er de werkelijkheid mee zien, kunt ge niet. Trouwens hoe zou die gewenschte idee van een theoretisch paedagoog zich in enkele jaren reeds tot een werkelijkheid kunnen ontwikkeld hebben. Dat is natuurlijk onmogelijk. Inderdaad zijn er, geloof ik, nog geen twee scholen dezelfde, en dat is maar goed ook, mits ze allen arbeiden op dezelfde basis, de basis van den arbeid.

Waren we aanvankelijk van plan ons onderzoek uit te strekken over zooveel mogelijk plaatsen in Rusland, we moesten spoedig daarop terug komen. De tijd daarvoor was niet toereikend. Om den lezer een indruk te geven van de Russische school, is dit ook niet noodzakelijk, waar men zelfs in Moskou en zijn omgeving zeer vele scholen van verschillend type aantreft.

Ons schrijven heeft trouwens niet ten doel een ook maar eenigermate volledig overzicht te willen geven, doch vooral den Hollandschen arbeider en zoo mogelijk den Hollandschen onderwijzer in staat te stellen, zich een zoo goed mogelijke voorstelling te vormen van de Russische schoolhervormingen en van het wezen der arbeidsschool in de praktijk.

Sluiten