Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het socialisme erkennen. De arbeiders oordeelden, dat deze verklaring voor een onderwijzer voldoende was om hem te kunnen beschouwen als een waardig medewerker aan de revolutie in de school.

Het aantal leden, dat in October 1919 ongeveer 80.000 bedroeg, loopt thans al aardig 1 naar het half millioen. Er is echter een belangrijk verschil tusschen deze vakvereeniging en de onze. Het aantal vakvereenigingen in Rusland bedraagt niet meer dan een twintigtal. De centralisatie is er veel stérker en in het algemeen bestaat er ook in elk bedrijf maar één vakvereeniging. Ge zoudt een Russisch arbeider hebben moeien hooren lachen, als ge hem vertelt, hoeveel vakvereenigingen er b.v. op onderwijsgebied in ons land bestaan, om zelve tot de overtuiging te komen hoe ontzettend onnoozel dat eigenlijk is.

Waarom maken jullie er niet één van, vroeg me een Russisch onderwijzer. Ja, inderdaad, waarom! Ik wist het niet. En gij?

In Rusland zijn alle kuituurarbeiders in één organisatie. Tot de kuituur behoort elke ontwikkeling en beschaving, dus b.v. ook de kunst. Alle schilders, musici zijn dus lid van deze vakbond, naast alle onderwijzers en schrik niet, o fatsoenlijke Hollandsche schoolmeester, alle schoolschoonmaaksters. Niet alleen het onderwijzend personeel, maar ook het overige schoolpersoneel, als conciërges, werkvrouwen worden toegelaten. Bovendien behoort bij de arbeidsschool meer technisch personeel op ander gebied dan bij het „zuivere" onderwijs, om het maar even dien naam te geven.

Het commissariaat gaat uit van het standpunt, dat alle personeel, alle arbeiders, kuituurarbeiders dus in den ruimsten zin van het woord, die in aanraking komen met het onderwijs en de kinderen, eenige paedagogische kennis moeten hebben, wijl dit ter wille van de algemeene paedagogische arbeid noodzakelijk is. • * Gedurende de maanden, die ik in Rusland was, heb ik kennis gemaakt met zeer vele onderwijzers, met zeer vele kuituurarbeiders in het algemeen. En niet slechts op het bureau van den vakbond, niet slechts in Narkompros, het gebouw van het commissariaat voor volksontwikkeling. Maar ook in de scholen, onder de schooluren en daarna; onopzettelijk en toevallig. Het waren er van allerlei soort. Slechts

Sluiten