Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samen zijn we toen naar ons Sowjethotel gegaan en we hebben den kinderen van Holland laten zien, van dat onbegrijpelijk kleine land zoo vol oude kunst. We boden de kinderen aan, wat we hadden, thee en suikerballetjes. De kinderen kenden de oude Russische konfekt niet meer, ze dachten dat het pillen waren en lachten er om. Ja, het Russische kind kan nog niet verwend worden, al heeft het 't zoo goed als maar mogelijk is!

Maar keeren we weer naar Potylicha terug.

Wel zullen we u ook hier weer niet een volledigen leergang van deze school aanbieden, maar slechts op het kenmerkende de aandacht vestigen, doch dat is nog niet geheel geschied. De terraria en aquaria, die met den vijver in nauw verband staan, zullen we niet nader bezien, alleen deze grafiek trekt even uw aandacht, ze geeft geheel de dieptemetingen van den vijver aan. Deze kast is echter het bezien zeer waard. We zeiden u reeds, dat zich in de nabijheid een archeologische vindplaats bevond. Hier kunt ge zien, hoe deze door de kinderen onderzocht is en wat al buitengewoon merkwaardige dingen, niet slechts hier, maar ook op andere tochten door hen zijn bijeengebracht. Die stafkaart daar heeft Issajew op de markt voor oud linnen gekocht. Zie hem met trots op zijn tiental microscopen wijzen. Ge kunt er verzekerd van zijn, dat er een groot gebruik van wordt gemaakt.

Allerlei statistieken vragen uw aandacht. Ze zijn het resultaat van door de kinderen ingestelde enquêtes. Reeds opzichzelve, als teekeningen zijn ze het bezien waard, maar nog meer, om het onderwerp vaak, waarom ze handelen. Onmiddellijk ziet ge dat al deze mannen voor een museum staan, naar het museum daarnaast gaat slechts een vrouw. De kinderen hebben op de fabriek van het dorp, bij de arbeiders en arbeidsters, die er perken, die dus ook wel hun ouders voor een deel zijn, een enquête gehouden omtrent het museumbezoek In deze teekening ziet ge weergegeven het resultaat, zooveel percent van de mannen en zooveel percent der vrouwen bezoeken de musea. Hier hebt ge een andere. Ge kent geen woord Russisch en toch kunt ge zien, wat ze beduidt: hier lezen een aantal mannen de krant, daar staan de vrouwen te lezen. De teekening zelf geeft de verhouding in percenten aan. Hier ziet ge hetzelfde voor het kerkbezoek, voor het bezoek aan het volksgebouw. En zoo vindt ge ze er van allerlei aard, die het

Sluiten