Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sokolniki.

Het Sokolniki-park is het grootste park van Moskou. Men kan het nauwlijks een park noemen, want het is minstens een half uur diep en bijna een uur lang, als men de daarachter gelegen bosschen niet meerekent. Het mag inderdaad een bosch heeten, ook wat zijn aanleg betreft. Een geliefkoosde wandelplaats voor de Moskousche bevolking op Zondag, vindt men er bovendien vele buitenplaatsen, vroeger de woningen der bourgeoisie, thans hoofdzakelijk kinderverblijfplaatsen. Een ideale boschstreek in de naaste omgeving van de stad, — 't is met de tram bereikbaar — waarvoor zou het ook beter, kunne n gebruikt worden! Wat het uitzoeken van de meest gezonde plaatsen voor woningen betreft kan men gewoonlijk veilig de leiding der oude bourgeoisie volgen.

We bezochten er een kindersanatorium, kwamen, zooals trouwens steeds, onaangemeld en waren zooals overal welkom. We hadden hier nu eens te doen met een verblijfplaats van zwakke, in elk geval niet geheel gezonde kinderen.

Onze Hollandsche zindelijkheid is beroemd. Geen Hollandsche huismoeder, noch eenige sanitaire autoriteit, die hier in dit opzicht eenige opmerking zou hebben weten te maken. We hebben het zelve in Holland nooit beter gezien. Vloeren en muren, bedden en meubelen, het blonk u alles tegen van helderheid. En dat, niettegenstaande het gebouw oorspronkelijk niet als sanatorium gebouwd was. De vloeren waren van hout. Doch er was zelfs geen stof. Het eenige wat men er rook, was de heerlijke geur der dennen en sparren. Overigens was de ligging een volkomen beschutte. Een groot deel -der bedden was op de breed uitgebouwde verandas geplaatst; de kinderen sliepen voor het grootste deel des zomers in de open lucht. Overdag werd in de lighallen gerust. Deze werden ook des winters als slaapzalen gebruikt. Ze worden echter niet hooger verwarmd dan tot 6 gr., wat practisch volkomen voldoende was gebleken te zijn.

Sluiten