Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ken het Russische verleden door eigen aanschouwing niet, maar ilc weet zeker, dat ik hier in deze eenvoudige bewaarschool die zich op allerlei manieren nog moest behelpen, een van de sterkste tegenstellingen voor me had tusschen het ellendige verleden van deze kleinen voor de revolutie en het zonnige heden. Een heden, waarvoor ieder zich inspant, om het zoo gelukkig mogelijk te doen zijn. 'k Heb u niet verteld, waar de melk vandaan kwam. De commune is er zelf koeien voor gaan houden, 'k Heb u niet verteld dat we ook op zolder geweest zijn, dat men ons als het grootste wonder der eeuw een verzameling schoentjes en pantoffeltjes toonde, waarvan er voor ieder een stel hier was. Maar ge zult het leeren waardeeren, dezen wintervoorraad, als ge nog maar eens denkt aan de cijfers van de tentoonstelling in Dom Sojoezof.

Sluiten