Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het dorp.

Noodzakelijk lijkt het ons, zij het dan slechts kort, enkele woorden te wijden aan de dorpsschool. Zal het mogelijk zijn, de industrieele arbeidsschool ook te vestigen in de dorpen en op het platteland? Willen we geen aanleiding geven tot misverstand, dan dienen we deze kwestie nog even afzonderlijk onder de oogen te zien.

Hoe was onze ervaring. In Moskou zagen we reeds hoog staande, goed ontwikkelde en goed toegeruste arbeidsscholen. We bezochten ef ook vele in de dorpen. We hebben er scholen gezien, waarvoor we een en al bewondering waren, die we tienmaal hooger stellen dan onze stadsscholen, wat de algemeene ontwikkeling betreft, waartoe ze hun leerlingen gebracht hadden en nog zullen brengen. Er is op zich zelve zelfs geen twijfel aan, dat reeds binnen weinige jaren de Russische volksschool, wat de ontwikkelingsgraad, waartoe ze haar leerlingen zal brengen betreft, zeer ver zal staan boven de Europeesche volksschool. We willen dit onmiddellijk en duidelijk vooraf laten gaar/, om een ander misverstand te vermijden.

Wat we echter niet mogelijk achten, dat is de volkomen doorvoering van het princiep der industrieele arbeidsschool in de dorpen en op het platteland. Het is duidelijk — we voegen er opzettelijk het woord industrieele aan toe — de basis ervoor ontbreekt.

Wat toch vinden we op het dorp als basis'voor de school, wat vinden we in het algemeen op het piatteland. In de meeste gevallen zal het landbouwbedrijf er overheerschend zijn, wé zullen er wat handwerk vinden, mogelijk eenige kleinindustrie. Zoo is de normale huidige toestand. Op deze basis kan een arbeidsschool zich slechts zeer gebrekkig ontwikkelen.

Ja, zegt ge, maar dat zal in de toekomst veranderen. Zeer zeker, maar laat ons nagaan, hoe.

De landbouw staat in Rusland, wat zijn techniek betreft,

Sluiten