Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toren, precies gelijkend op zijn collega in hun geboortedorp.

Telkens, wanneer ze den toren weder bemerkten, riepen zij beiden in koor:

„Daar heb je 't Zandt-al-weer. Daar heb je 't Zandtal-weer."

Sinds dien heet Zandeweer: Zandeweer.

Met Domburg draagt het zich heel anders toe.

Terwijl eenige timmerlieden bezig waren een balk in de kerk aan te brengen, gelukte het hun niet, dezen op haar plaats te schuiven. Toen kwam een vogel binnengevlogen, die de juiste richting aangaf.

Toen zeiden de timmerlieden tot elkander:

„Wat zijn wij toch domme burgers?"

Dat is de oorsprong van den naam: Domburg.

Op de Hulpe of Helpe in Overijsel stond een Mariabeeld, dat allerlei wonderen verrichtte. Daarom heet de plaats mirakel-loo, waarvan later Markeloo is afgeleid.

Sagen en Legenden van Nederland.

14

Sluiten