Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den burgemeester was een heks, en dat dus het bestuur der stad den vreemdeling liever butUn dan btnnen Leeuwarden zag, is wel te begrijpen. Eens heeft hij theele Waagsplein met bloed overstroomd (zooals een fatsoenlijk mensch zijn tuin in een heeten zomer met water begiet), en daarmede had hij zijn banvonnis verdiend. Faust moest Leeuwarden verlaten. Aan alle vier de stadspoorten zette men een bode, die had toe te zien, ofFaust de stad uitging.De burgemeester ging in 't raadhuis zitten, en wachtte. Al heel gauw kwam een bode aanrennen, die hijgde:

Doktor Faust is door mijn poort vertrokken. Nauwelijks had hij dit gezegd, of een tweede bode stormde binnen met de mare: „ fa

Dokter Faust is door mijn poort vertrokken , en nij werd verdrongen door een derden bode, die jubelde:

Dokter Faust is door mijn poort vertrokken. Daar kwam de vierde bode aanzetten, die al uit de verte nep: Doktor Faust is door mijn poort vertrokken. Tot op den huidigen dag is dit een raadsel gebleven, doch gelukkig is doktor Faustus nooit in Leeuwarden teruggekomen. De barbiers, hoteliers en heksen kunnen er thans rustig slapen.

23'

Sluiten