Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een beschouwing over „Eene verwonderlijke sympathie voor de „Union Catholique"" van de zijde van den schrijver der Maasbode-artikelen.

Ik zal den hoogleeraar in die beschouwing niet volgen. De quintessens van zijn betoog en het punt in kwestie ligt daar niet. Ik kan daarom die paragraaf gevoegelijk onbesproken laten.

Ik kom dan tot het „besluit" van den professor.

Sluiten