Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee maal een kleine som moest leenen, eenmaal om een paar ellen stof te koopen voor een nieuw pak en een tweede maal voor het aanschaffen van een zekere hoeveelheid beschuit, voor welke twee verschillende leeningen twee verschillende borgtochten werden gesteld.

Na zijn moeilijkheden met de schatkist is zijn domicilie onzeker tot 1604, in welk jaar hij met zijn familie te Valladolid blijkt te wonen. Er wordt verondersteld, dat hij vóór dien tijd een gevangenschap heeft moeten ondergaan, altijd nog wegens de vorderingen van den Staat, die vlug en scherp was in zijn eischen maar langzaam in het betalen, wat mede blijkt uit het feit, dat de familie Cervantes jaren na den dood van Rodrigo, die na zijn bevrijding uit de Algerijnsche ge-

Sluiten