Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gewoonten en begrippen van dit zwervend volk slechts zeer oppervlakkig moest kennen. Wij hebben van den Engelschman Borrow kunnen leeren, dat het leven der zigeuners in veel opzichten afwijkt van de voorstelling, die Cervantes er van geeft.

Van deze twaalf novellen behooren er twee n. h Rinconete en Cortadillo en Het gesprekderHonden tot het type der schelmenromans, terwijl De Candidaat van Glas geheel op zich zelf staat, daar de waarde van deze vertelling bestaat in de geestigheid van den dialoog. Wat het karakter der in de overige novellen optredende personen betreft,moet men toegeven, dat hierin niet veel variëteit valt waar te nemen; de meisjes zijn alle mooi,

Sluiten