Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding zelfs de lamme hand van den oud-soldaat. De literaire roem van Cervantes stond echter stevig genoeg, het apocrieve tweede deel bleef tamelijk onopgemerkt, het echte, dat in 1615 verscheen, had daarentegen veel succes.

Den Don Quijote te prijzen zou al te veel gelijken op het dragen van water naar de zee of uilen naar Athene. De machtige vindingrijke geest van den schrijver heeft hier een menigte figuren geschapen, alle levend van een eigen intens leven, sprekend hun eigen taal. Vóór allen dringt de ridder zelf met zijn schildknaap naar voren, de held, dwaas en beminnelijk, die ernstig, onaandoenlijk en vast zijn idéé fixe vervolgt, en Sancho, de goedmoedige, eenvoudige, opgeruimde; ook een held in het verdragen en in het geloof aan

Sluiten