Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cacus1), had een meisje grootgebracht. Zij zeide, dat het haar kleindochter was en zij had haar Preciosa genoemd en al haar zigeunerstreken, al haar listen en kunstgrepen had zij aan dat kind geleerd. Preciosa was de beste danseres geworden van het heele zigeunerdom en ook de mooiste en de geestigste, die zou zijn te vinden, niet alleen onder de zigeuners, maar ook onder alle mooie en geestige vrouwen, wier lof de faam verkondigt! Noch zon, noch wind, noch het ruwe weer, waaraan de zigeuners meer dan anderen zijn blootge-

i) De reus Cacus ontstal aan Hercules terwijl deze sliep, de door hem van uerijon geroofde zunderen. Cacus trok de dieren aan hun staart achteruit in het hol, dat hij bij Palantium (de plaats, waar later Rome werd gesticht) bewoonde. Hercules ontdekte de runderen door hun gebrul en herroverde ze op Cacus na een geweldigen strijd, waarbij deze laatste werd verslagen.

Sluiten