Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel ze allen aardig waren en goed gekleed, zag Preciosa er zoo bizonder lief uit, dat ze langzamerhand de oogen van allen, die haar zagen verliefd deed worden. Tusschen het geluid van tamboerijn en castagnetten en het rumoer van de dans, steeg een gegons van bewondering op voor de schoonheid en de gratie van het Zigeunermeisje; de jongens liepen toe om haar te zien en de mannen stonden haar aan te staren. Maar toen zij haar hoorden zingen, want het was een dans begeleid door zang, groeide de roem van de jonge zigeunerin meer en meer aan, en met algemeene stemmen werd haar onmiddelijk door de eermoniemeesters van het feest de prijs en het kleinood voor den besten dans toegekend. Toen zij voor de uitvoering in

Sluiten