Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar in een vloek en in een zucht is uw boosheid weer vervlogen en zoet wordt gij als suikerdeeg of als een lammetje zoo zacht.

„Ruzie maken doet ge veel, eten wei wat weinig. Jaloersch zijt g' ook een beetje, want de Luitenant is snaaksch, Iaat graag zijn scepter nederdalen.

„Toen gij jong meisje waart, heeft een schoon jonkman u bemind. Vervloekt de onderkruipers, die de liefde tegenwerken.

„Waart ge bij toeval non geworden, dan zoudt ge nu de baas zijn in uw klooster, want ruimschoots hebt ge alle eigenschappen voor abdis.

„Ik zeg 't niet graag, maar toch moet het er uit: Eerst wordt ge weduwe en nog twee keer zult ge trouwen.

Sluiten