Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uwe zijn, maar eerst moeten er veel voorwaarden worden vervuld en veel dingen worden onderzocht. Eerst moet ik weten of u degene zijt, voor wie u u uitgeeft. Wanneer ik dan bevind, dat dat de waarheid is, moet u het huis van uw ouders verlaten en het verruilen tegen onze tenten. U moet de kleederdracht der Zigeuners aannemen en twee jaar in onze scholen in de leer gaan; in dien tijd zal ik genoeg op de hoogte zijn van uw karakter en u van het mijne. Wanneer u na afloop van die termijn met mij tevreden zult zijn en ik met u, zal ik mij aan u overgeven als uw echtgenoote, maar tot dat tijdstip zult u mij als uw zuster behandelen en ik zal u dienen, als uw nederige dienstmaagd. U moet bedenken, dat het kan gebeuren, dat u ge-

Sluiten